POLÍTICA VENDA D’ÀNECS I GALL SL

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

La titularitat d’aquest espai https://calpadri.com (en endavant, el web) està en mans d ‘ÀNECS I GALLS SL ( en endavant CAL PADRÍ), amb domicili social a Castellví de la marca a la Masia Ca la Gori s/n, amb  telèfon 93.891.82.68, amb CIF B67028936

Les presents condicions generals de compra (en endavant, les “condicions Generals de compra”) regulen l’adquisició, a través de la pàgina web https://calpadri.com , per part dels clients de CAL PADRÍ (en endavant el “client”) dels productes i projectes oferts a través de la seva botiga on-line. Aquestes condicions generals de compra estan complementades per l’avís legal d’aquesta web https://calpadri.com, com condicions generals d’accés i ús de la mateixa (en endavant, l’avís legal) que el client/donant ha de consultar a través del enllaç específic de l’avís legal, amb caràcter previ a l’accés a la botiga online i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les presents condicions generals de compra.

Els fulls oficials de reclamació estaran a disposició dels clients a través del correu electrònic info@calpadri.com

El client o usuari web
Per realitzar compres online serà necessari que el client es registri o s’hagi registrat com a usuari de la botiga online i accepti les presents condicions generals de compra. L’acceptació de les condicions generals de compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les condicions generals de compra a la versió publicada per  CAL PADRÍ en el moment de l’accés del client a la botiga online. En el cas que no estigui d’acord amb el contingut de les presents condicions generals de compra, s’haurà de clicar sobre el botó “cancel·lar” que es troba a la fi de les mateixes no havent de, en aquest cas, realitzar compres a la botiga online.

CAL PADRÍ podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració del present, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’usuari d’aquest canvi a través del seu correu electrònic, la seva publicació a la pàgina, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • Utilitzar aquest lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. En cas raonablement que es consideri que ha realitzat una compra d’aquesta naturalesa, podria cancel·lar-se i s’informarà a les autoritats pertinents.
 • Proporcionar informació de contacte veraç i lícita, com a adreça de correu electrònic, adreça postal o una altra informació (consulteu l’avís legal).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Catalunya. Cal Padrí no garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment.

Cal Padrí s’eximeix de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’accés, ni garanteix els enviaments o la prestació de serveis fora de Catalunya.

L’usuari podrà formalitzar, al  seu gust, el contracte de venda dels productes  en qualsevol dels idiomes en què les presents condicions estiguin disponibles en aquest lloc web.

LA BOTIGA VIRTUAL I EL PROCÉS DE COMPRA

La botiga on line està destinada a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar.

En virtut de l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga online.

Com client, declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra de CAL PADRÍ. No obstant això, accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga en línia té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

EL PROCÉS DE COMPRA
Els usuaris degudament registrats poden comprar al lloc web a través dels mitjans i formularis establerts. Ha de seguir el procediment de compra en línia de CAL PADRÍ, durant el qual es poden seleccionar i afegir diversos productes i / o serveis a la cistella, cistella o espai de compra final i finalment fer clic a: “COMPRAR / ANAR A CAIXA “.

Així mateix, l’usuari haurà d’emplenar i /o comprovar la informació que es sol·licita en cada pas, tot i que durant el procés de compra, podrà modificar les dades de compra.

A continuació, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que CAL PADRI / ANECS I GALL SL ha rebut la comanda o sol·licitud , és a dir, la confirmació. I, si s’escau, també s’informarà per correu electrònic quan s’enviï la compra. En qualsevol cas, aquesta informació també podrà estar a disposició de l’usuari a través de la seva connexió personal amb el lloc web.

Un cop conclòs el procediment de compra, l’usuari accepta que el lloc web generi una factura electrònica que es realitzarà a l’usuari a través del correu electrònic. I, si és el cas, a través del seu espai de connexió personal al lloc web. Així mateix, l’usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a  CAL PADRI utilitzant els espais de contacte de la pàgina web o mitjançant les dades de contacte facilitades anteriorment.

L’usuari reconeix ser conscient, en el moment de la compra, de determinades condicions particulars de venda que es refereixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, la imatge d’aquest en el lloc web, indicant, a manera d’exemple, però no exhaustiva, i tenint en compte cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, forma en què es duran a terme i / o tenint en compte cada cas; i reconeix que el compliment de l’ordre de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

OPERATIVA DE LA BOTIGA ONLINE
Assortiment de productes i aplicació de preus

CAL PADRÍ ofereix productes perquè des d’un aparell electrònic, el client pugui adquirir productes sense necessitat de desplaçar-se.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida en el Títol VI de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries

CAL PADRÍ informa que tots els preus mostrats a la botiga on-line inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

CAL PADRÍ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva, sense que aquesta facultat exclogui l’obligació de CAL PADRÍ de donar compliment a les contractacions prèviament efectuades pels seus clients.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments implicats durant les transaccions realitzades en el lloc web podran arxivar i conservar-se en els registres informatitzats de CAL PADRÍ amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en qualsevol cas, respectant les condicions de seguretat raonables i les lleis i reglaments vigents que siguin aplicables, i en particular donat el LOPDGDD i els drets d’assistència als usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web (avís legal).

Preparació de comandes i enviaments
CAL PADRÍ garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la botiga, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la comanda. Les especificitats de cada producte i les condicions i terminis de lliurament s’expliquen a la pàgina web.

Totes les ordres de compra online rebudes per CAL PADRÍ estan subjectes a la disponibilitat dels productes i /o a el fet que cap circumstància o força major (clàusula d’aquestes condicions) afecti la prestació dels mateixos i /o a la prestació de serveis. En cas que sorgeixin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no als productes en estoc, CAL PADRÍ es compromet a posar-se en contacte amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en forma d’import. Això és igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei sigui inviable.

Condicions d’entrega a domicili
El repartiment a domicili es realitza en fred a tot Catalunya amb una empresa externa de missatgeria, completament equipada perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça escollida pel client, en un màxim de 7 dies des de la sortida sempre i quan la comanda hagi estat feta entre dilluns i divendres.

Addicionalment, els productes es lliuraran dins d’una caixa i dins d’ella, el producte comprat per garantir que no hi hagi variacions importants de temperatura, garantint d’aquesta manera la màxima qualitat del producte

Recollida a les instal·lacions de CAL PADRÍ

CAL PADRÍ / ÀNECS I GALL SL ofereix la possibilitat que el client passi a recollir la comanda a un dels nostres punts. Si aquesta fos la seva opció, el punt de venda s’encarregarà de mantenir la seva comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Horaris de lliurament i espais

CASTELLVI  DE  LA  MARCA

Masia Ca la Gori s/n
de 9 a 13:30h i de 17 a 20h
Dissabte de 9 a 13:30h

CAL PADRÍ no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, CAL PADRÍ no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

Despeses de servei
Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran els següents:

 • El cost de l’enviament en fred és de 10 €
 • A partir de 60 € d’import de compra les despeses d’enviament són gratuïtes.

Si la compra és recollida en el punt de CAL PADRÍ no hi ha despeses d’enviament són gratuïts.

Incidències i devolucions

En el supòsit en què rebi algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no hagués estat rebut o que rebés algun producte no sol·licitat, haurà de comunicar-de forma immediata en el correu electrònic info@calpadri.com  i procedirem a resoldre la incidència el més aviat possible.

Dret a desestiment
Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) adquireixi  la possessió material de la comanda o – en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda-, el dia que el client o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà de notificar a CAL PADRÍ, Masia Ca la Gori s/n,  08732 Castellví de la Marca la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment a què pot accedir sol·licitant-ho per correu electrònic a info@calpadri.com .  Si es recorre a aquesta opció, comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable a al subministrament de:

 • Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del client,  retornarem tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de retornar  directament els béns a CAL PADRÍ prèvia comunicació per la seva banda al telèfon  93 891 82 68, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d’acord amb el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a la data en què s’hagi realitzat la compra .

CAL PADRÍ garanteix al Client la total seguretat de les transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data de posada en funcionament de la botiga en línia, pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

El pagament podrà realitzar-se mitjançant les següents targetes de crèdit o dèbit:

 • Visa
 • American Express
 • MasterCard

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

Les dades facilitades pel client són considerades per CAL PADRÍ informació confidencial i en aquest sentit CAL PADRÍ  preservarà la confidencialitat de tota la informació obtinguda del client.

Així mateix, CAL PADRÍ  ha adquirit, des d’un principi, un seriós compromís a fi de garantir la seguretat en totes les seves transaccions comercials. Per aquest motiu, el sistema de comerç electrònic utilitzat es troba allotjat en un servidor segur, de manera que tot enviament d’informació confidencial es realitza de forma segura.

Confirmació documental de la contractació efectuada
CAL PADRÍ remetrà, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, una justificació de la contractació efectuada, via telemàtica a través de correu electrònic.

POLÍTICA DE RESPONSABILITATS

Força major

A l’efecte de les presents Condicions Generals s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, (i) tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web, (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor on line (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a la Fundació Mas Albornà ni al client, (v) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga en línia per part d’aquests tercers, (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols, (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant el compliment de les obligacions assumides per la Fundació Mas Albornà, (x) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents, (xii) conflictes bèl·lics, (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xiv) bloquejos, (xv) disturbis, o (xvi) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats com a casos de força major.

Exoneració de responsabilitat
Excepte el contrari, CAL PADRÍ no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

 • Qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a qualsevol incompliment per part seva.
 • Pèrdues comercials (incloent pèrdua de beneficis, ingressos, contractes, estalvis planificats, dades, pèrdua de bona voluntat o despeses innecessàries).
 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no sigui raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de venda dels productes entre les dues parts.
 • De la mateixa manera, CAL PADRÍ també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

CAL PADRI aplica totes les mesures relatives a proporcionar una visió fidel del producte en el lloc web, però no es fa responsable de les diferències o inexactituds mínimes que puguin existir causa de la falta de resolució de pantalla, o problemes de el navegador que utilitzen o altres d’aquesta naturalesa.

 • CAL PADRÍ actuarà amb la màxima diligència per tal de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte subjecte a l’ordre de compra. No obstant això, no es fa responsable dels danys derivats d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions a les carreteres, i en general qualsevol altra característica de sector, resultant en retards, pèrdua o robatori del producte.
 • Errades tècniques que a causa de causes accidentals o d’un altre tipus, impedeixen el funcionament normal del servei a través d’Internet. Manca de disponibilitat de la pàgina web per motius de manteniment o altres, per evitar tenir el servei. CAL PADRÍ  posa tots els mitjans per aconseguir efectes per dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però renúncia a la responsabilitat per raons que no són atribuïbles, cas fortuït o força major.
 • CAL PADRÍ no serà responsable del mal ús i / o desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’usuari. A el mateix temps, CAL PADRÍ no serà responsable de la devolució incorrecta realitzada per l’usuari. És responsabilitat de l’usuari retornar el producte correcte.

En general, CAL PADRÍ no serà responsable de cap incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions assumides, quan la mateixa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, a causa de força major, i pot incloure, com enunciatiu però no exhaustiu:

 • Vagues, tancaments d’ocupadors o altres.
 • Commoció civil, rebel·lió, invasió, estat d’alarma, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o una amenaça o preparatius per a la guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes de telecomunicacions públics o privats.
 • Actes, decrets, lleis, reglaments o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, se suspendran les obligacions durant el període en què continuï la causa de força major, i CAL PADRÍ disposarà d’una pròrroga dins del termini per complir-les per un període de temps igual al motiu de la força major.

CAL PADRÍ posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir amb les nostres obligacions tot i la causa de força major.


Renúncia
Cap renúncia de CAL PADRÍ específica o la manca de sol·licitud per part de CAL PADRÍ de l’estricte compliment per part de l’usuari de qualsevol de les seves obligacions implicarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les condicions, ni exonera a l’usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de CAL PADRÍ  a qualsevol d’aquests termes o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, llevat que s’indiqui expressament que es tracta d’una renúncia i es formalitza i es comunica a l’usuari per escrit.

Nul·litat
Si alguna de les presents condicions és declarada nul·la per una resolució definitiva emesa per l’autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor sense veure afectades per aquesta declaració de nul·litat.

Acord complet

Aquestes condicions i tots els documents a què es fa referència expressament en les mateixes constitueixen l’acord complet entre l’usuari i CAL PADRÍ en relació amb la venda i substitució de qualsevol altre acord o promesa prèvia que hagi estat acordada verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’usuari i CAL PADRÍ reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat del que s’esmenti expressament en aquests termes.

Protecció de dades

La informació o dades personals que l’usuari faciliti a CAL PADRÍ en el curs d’una transacció en el lloc web seran tractades d’acord amb el que disposen les polítiques de protecció de dades (Avís legal i condicions generals d’ús). A l’accedir, navegar i / o utilitzar el lloc web, l’usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades proporcionades són veritables.

Legislació i jurisdicció aplicables

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi de o estigui relacionat amb l’accés, la navegació i / o l’ús de la pàgina web, o amb la interpretació i execució d’aquests termes, o amb els contractes de venda entre CAL PADRÍ  i l’usuari, estarà subjecte a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Queixes i reclamacions

L’usuari pot arribar a CAL PADRÍ en les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte facilitades a l’inici d’aquestes condicions (Informació general).

A més, CAL PADRÍ disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que poden sol·licitar CAL PADRÍ en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte facilitades a el principi d’aquestes condicions (Informació general).

Així mateix, si la celebració d’aquest contracte de compra entre CAL PADRÍ i l’usuari emana un litigi, l’usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, de conformitat amb el Reglament ue no. 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

TRACTAMENT DE LES DADES

Quines dades tractem i durant quant de temps?

Cal Padrí:

(I) les dades de caràcter personal facilitades per en ocasió de sol·licitud d’alta / registre, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular;
(Ii) aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i dades per efectuar / autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;
(Iii) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o l’ús del MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL quan es faci ús de la mateixa), Direcció IP i informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(Iv) els derivats a futur de la relació contractual;
(V) dades que CAL PADRÍ pugui inferir a partir de dades estadístiques,

CAL PADRÍ tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu com a subscriptor de la pàgina  https://calpadri.com/així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

En què consent el client quan facilita les seves dades?
CAL PADRÍ tracta i emmagatzema dades necessàries per a:

(I) Prestar els serveis que s’ofereixen a la botiga online
(Ii) Desenvolupament, gestió, manteniment i control de el lloc  https://calpadri.com/ i els serveis vinculats al mateix.

CAL PADRÍ , promotora, propietària i responsable de l’entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal, enumerats en l’apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar la comunicació amb els clients i els serveis vinculats a la mateixa, a força d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de CAL PADRÍ, per a l’oferta de promocions lligades a la condició de client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat.

Aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d’aquesta relació negocial / contractual. No obstant l’anterior, el Client pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d’aquesta tipologia d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets descrit en l’apartat 6.4 .

Les dades són comunicades a tercers?
CAL PARÍ tracta i emmagatzema dades necessàries per a l’administració pública, jutjats i tribunals.
Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’estat, els jutges i / o tribunals sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, CAL PADRÍ comunicaria a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?
Tot client podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i / o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant info@calpadri.com , o dirigint-se per escrit a  CAL PADRÍ  Masia Ca la Gori s/n, Castellví de la Marca (08732) Barcelona

Canvis en la Política de Privacitat

CAL PADRÍ compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut del web pertanyen a CAL PADRÍ excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacio


Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, Banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.